مطالب

درب اتوماتیک تاشو (Folding)

اين درب اتوماتيك به دو صورت دو لنگه و چهار لنگه ارائه مي شودو به صورت تاشو مي باشند که درب هاي تاشو آكاردئوني نيز ناميده مي شوند و در اماكني كه فضاي ورودي كمي دارند حداكثر فضاي تردد را در اختيار مي گذارد و ايده آل براي دهنه هاي كوچك و راهروها با عرض كمتر از 2 متر مي باشد.