درب اتوماتیک تلسکوپی(Telescopic)

این نوع درب، در دید اول و در زمانی که درب در حالت  بسته است شبیه به درب اتوماتیک کشویی است اما تفاوت عمده آن در نحوه بازشو های درب می باشد.

درب اتوماتیک تلسکوپی در مکان های تنگ و باریک که ورودی پهنی مورد نیاز است استفاده می گردد . این درب ها با 2 لت متحرک که در یک جهت یکسان حرکت می کنند یا 4 لت متحرک که در دو جهت حرکت می کنند ساخته می شوند.

وقتی که تردد و ظرفیت عبور ومرور زیاد می باشد و فضای ورودی محدود است درب های اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی می تواند پاسخی باشد برای آنچه به دنبالش هستید.. با استفاده از این درب ها تعداد زیادی از مردم می تواند به راحتی به داخل ساختمان وارد شوند بدون اینکه منتظر نگه داشته شوند.

پیکر بندی درب اتوماتیک تلسکوپی بدین صورت است که که از 2 یا 4 لت اسلایدی تشکیل شده است که این لت ها به صورت کشویی در امتداد هم می لغزند به طوری که یک لت جلوی لت دیگری قرار می گیرند و در نهایت به کناره درب جمع می شوند.