درب اتوماتیک لولایی (Swing)

این نوع از درب ها معمولا در ورودی هایی قرار می گیرد که تنها یک لنگه درب و یا فضایی محدود وجود داشته باشد. علاوه بر آن می شود اینگونه بیان کرد که برای راحتی مراجعین در تردد از آن محل می توان از این نوع سیستم استفاده کرد.

اپراتور این نوع از درب ها به سه قسمت عمده تقسیم می شوند:

  • اپراتور با مصرف انرژی کامل، که این اپراتور درب را با بیشترین سرعت ممکن با توجه به معماری این درب ها باز و بسته می نماید.
  • اپراتور با مصرف انرژی بسیار کم، که این اپراتور ها سرعت باز و بسته شدن درب را کاهش داده و با این اقدام باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین سرعت باز و بسته شدن درب می شود که برای معلولین مشکلی ایجاد ننماید.
  • در نوع سوم، اپراتور وظیفه باز و بسته کردن درب را بر عهده ندارد، بلکه باعث می گردد تا درب اتوماتیک مورد نظر با میزان انرژی بسیار کمتری نسبت به دربهای معمولی باز شوند و در واقع با تقلیل میزان انرژی مصرفی توسط افراد به آنها کمک می کند. به عبارت دیگر این اپراتور نوعی از اپراتور با مصرف انرژی پایین به شمار می رود که درب را با همان میزان سرعت باز و بسته می کند.

در واقع این نوع از درب ها، در اماکنی مورد استفاده قرار می گیرند که درب های معمولی بر طرف کننده نیاز افراد عادی می باشند اما برای رفع نیاز افرادی که دارای ناتوانی جسمی می باشند نیز باید چاره ای اندیشیده شود.