درب اتوماتیک کشویی (Sliding)

متداول ترین نوع از درب های اتوماتیک شیشه ای می باشد و معمولا مردم درب اتوماتیک را بیشتر با این نوع درب می شناسند که بیشتر آن را در ورودی بانک ها دیده ایم.

این نوع از درب بیشتر در مکان هایی قابل استفاده است که فضای کافی جهت نصب داشته باشند.

درب اتوماتیک کشویی در حالت معمولی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که اصطلاحا هر قسمت را لت می نامند، به عنوان مثال درب به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود که لت های ابتدا و انتها یا همان قسمت های راست و چپ درب ثابت بوده و قسمت میانی درب متحرک می باشد.

لت های متحرک دارای سرعت یکسان بوده که البته می شود با توجه به نوع اپراتور انتخاب شده برای درب میزان باز و بسته شدن آن را تنظیم کرد که اصطلاحا به آن حالت زمستانه یا تابستانه می گویند.

در حالت زمستانه لت های متحرک مسافت کمتری در مسیر خود حرکت کرده و بازشو کمتری نسبت به حالت تابستانه که در آن لت های متحرک بیشترین مسیر خود را طی می کنند و تقریبا بر روی قسمت های ثابت درب قرار می گیرند، را دارند.

این حالت باز و بسته شدن درب ها به این خاطر است که بسته به موقعیت جغرافیایی محل نصب درب و آب و هوای منطقه، از اتلاف انرژی محیط کاسته شود. 

لازم به ذکر است که در بعضی از مکان ها می توان از دیوار های جانبی به عنوان لنگه ثابت استفاده نمود که در این شرایط لنگه های ثابت حذف می شوند . به این مدل درب، درب اتوماتیک کشویی دولنگه بدون لنگه ثابت می گویند.