درب اتوماتیک تمام گرد (Revolving)

قدرت اين درب اتوماتيك بسيار زياد است ولي با توجه به قدرت زياد موتور هيچگونه خطري عابرين را تهديد نمي كند و اين به دليل وجود سنسورهاي تشخيص مي باشد كه در دستگاه به كار رفته است.

 درب هاي با قطر بيشتر به طور مثال در يك هتل براي حمل و نقل وسايل راحت تر هستند و درب هاي با قطر كمتر براي رفت و آمد عابرين مناسب مي باشند و يكي از شيك ترين و گران تزیندرب اتوماتيك است ودر اماكني كه با كمبود فضا مواجه نيستند اين نوع درب كاربرد دارد.

اين نوع درب اتوماتيك به صورت دو باله ، سه باله وچهار باله نصب مي شود و مورد استفاده قرارمي گيرد، سنسورهاي ايمني آن با وجود مانع شروع به گردش مي كند و همزمان با حركت عابر مي چرخد. باايجاد ديوار نامرئي در مقابل گردش هوا به نحو مؤثري هواي داخل وخارج از ساختمان را از هم مجزا مي سازد و باعث جلوگيري ازاتلاف انرژي مي شود.